Biosférická rezervace UNESCO


PÅ™ijeÄte navÅ¡tívit a prohlédnout si chránÄ›nou krajinnou oblast Pálava, která byla vyhlášena v bÅ™eznu 1976, aby byla o deset let pozdÄ›ji – až do roku 2003 – zároveň biosférickou rezervací Pálava. Po rozšíření této biosférické rezervace o další významná pÅ™ilehlá území, se biosférická rezervace Pálava stala biosférickou rezervací Dolní Morava, která je souÄástí UNESCO. Oblast Pálavy zaujímá rozlohu pÅ™ibližnÄ› osm a půl tisíce hektarů. Pokud jste již rozhodnuti celou pálavskou oblast navÅ¡tívit, vÄ›zte, že vstupní branou do této krajinné oblasti jsou obce Dolní VÄ›stonice, Mikulov a pÅ™edevším Pavlov, v nÄ›mž vám nabízíme ubytování Pálava a okolí, jedno z nejlevnÄ›jších ubytování, které si v této lokalitÄ› můžete zabezpeÄit.

vám umožní, aby jste navÅ¡tívili vÅ¡echny významné památky a zajímavosti této oblasti, což se dá stihnout bÄ›hem nÄ›kolika dní, neboÅ¥ celá lokalita Pálavy je pomÄ›rnÄ› malá. UrÄitÄ› nevynechejte romantické zříceniny stÅ™edovÄ›kých hradů SirotÄí hrádek, Kozí hrádek a DívÄí hrady. Ubytování Pálava a okolí se na vás těší.