Vzhůru za šumavskými obry

Jde o natolik kouzelné místo, že si o něm mnoho generací předávalo celou řadu pověstí, bájí a pohádek. Podle jedné z nich prý Šumava kdysi bývala úrodnou náhorní rovinou, kde se dařilo zemědělským plodinám i chovu dobytka. Jedním z místních obyvatel byl i sedlák, který měl hospodářství v místech dnešní hory Prenet, která se nachází v severní části Šumavy, necelých 8 km od Nýrska.
Tento sedlák se prý dostal do sporu s obry, kteří sídlili nedaleko. Jednou, když sedlák odjel na trh, obři vtrhli na jeho hospodářství a vyplenili jej. Sedlák se mezitím vrátil, z trosek vytáhl čarodějnou knihu a oba obry proměnil v hory.
kamenitý potok Kvilda
Podobných pověstí, bájí i pohádek je o nejstarším pohoří Evropy velmi mnoho. Hory Boubín a Bobík prý vznikly tak, že se dva ďáblové zamilovali do krásné dívky Marie a snažili se jí zaujmout tím, že soutěžili o to, kdo postaví vyšší horu…
Ať Šumava vznikla čáry a kouzly nebo mocí přírody, každopádně patří mezi nejkrásnější místa naší země a alespoň jednou za život by jí měl navštívit každý rodilý Čech.
Původní název dali pohoří Keltové, kteří Šumavě říkali Gabreta (pohoří Kozorohů). Kronikáři Dalimil a Kosmas o ní psali jako o lese (Silva), resp. Bavorském lese. Současný název ovšem zvolili prapůvodní Slované, kteří jej nazvali slovem „šuma“, což znamená hvozd či hustý les.
šumavský potok
 
Šumavské hory
 
Boubín (1362 m)
Černá hora (1315 m)
Javorník (1066 m)
Jezerní hora (1343 m)
Luzný (1373 m)
Ostrý (1293 m)
Pancíř (1214 m)
Plechý (1378 m)
Poledník (1315 m)
Roklan (1453 m)
Smrčina (1338 m)
Svaroh (1333 m)
Špičák (1202 m)
Třístoličník (1311 m)
Velký Javor (1456 m)
 
Zajímavosti
 
·         Po šumavských rovinatých hřbetech probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.
·         Průměrné roční teploty se zde pohybují mezi 3°C a 6°C.
·         Na Šumavě pramení řada řek. Mimo jiné Vltava, Otava, Volyňka či Blanice.
·         V nadmořské výšce nad 1000 m se nachází unikátní ledovcová jezera.
·         Celá oblast je chráněná a tvoří jí národní parky Šumava a Bavorský les i CHKO Šumava.
·         Podle tohoto pohoří byla pojmenována planetka s číslem 2403.
 
Šumava nejsou pouze hory a ledovcová jezera, ale také rozsáhlé lesy, které patří mezi světové
unikáty. Neznámějším je národní přírodní rezervace Boubínský prales, vyhlášená již v roce 1858.