Projevy chronické rýmy


Víte už nÄ›jakou dobu, že trpíte chronickou rýmou, ale říkáte si, co by se asi mohlo vyÅ™eÅ¡it, kdybyste zaÅ¡li k lékaÅ™i Äi nÄ›kam na kliniku? UrÄitÄ› byste mÄ›li velkou Å¡anci se tohoto nepříjemného onemocnÄ›ní zbavit! Chronická rýma se totiž může projevit také jinak, než jen neustávajícím smrkáním. LéÄba rýmy by Vás mohla zachránit od zbyteÄných bolestí hlavy, zánÄ›tů nosních dutin, zadní rýmy a sekretu do krku Äi by mohla zachránit Váš Äich, o ten totiž také můžete pÅ™ijít. Mimo jiné tyto příÄiny mohou vést až k naruÅ¡ení spánku, vzniku chrápání a snížení energie pÅ™i každodenních Äinnostech.

Laserové odstranění rýmy

Pokud si nakonec rozmyslíte, že by byla léÄba rýmy lepším Å™eÅ¡ením, staÄí pÅ™ijít na kliniku, která má vybavení jako jsou endoskopická instrumentária a vÅ¡e se bude dát Å™eÅ¡it. Například plzeňská klinika takové prostÅ™edí a služby nabízí, tak můžete vyzkouÅ¡et například tu. Celý průbÄ›h je naprosto bezbolestný. Pouze se položíte, bude Vám umrtvena sliznice, abyste nic necítili a potom je zavedeno laserové vlákno. Pojiva pod sliznicí se odpaří a pÅ™i hojení zaÄne docházet k vytváření prostoru v nosní dutinÄ›, díky Äemuž budete moci snadnÄ›ji dýchat.