Technika a děti


Dokázali byste žít už bez televize? Protože televize je tady už s námi dlouho a já si myslím, že mnoho lidí je už na televizi tak moc zvyklých, že už osobnÄ› by si bez nÄ›ho nedokázali vůbec pÅ™edstavit život. Abych se pÅ™iznala, tak já také ne, protože já jsem zvyklá, že každé ráno vždycky sleduji takové poÅ™ady, kde jsou zprávy anebo informace o poÄasí. Potom také můj syn sleduje pohádky, takže bych opravdu nevÄ›dÄ›la, co bych dÄ›lala, kdyby nebyla televize. A to hlavnÄ› můj syn. Můj syn je autista, takže oni zvyklý, že každé ráno se dívá vždycky dvacet minut na pohádky, než jde do Å¡kolky. Jsem ráda, že syn má takovéto záliby, protože znám také mnoho dÄ›tí autistů, kteří právÄ› vůbec nemají rádi skoro nic, tak jsem ráda, že můj syn se alespoň dívá na televizi.

I děti chtějí znát techniku.

Proto mě těší, že jsou i různé aplikace na televize, kdy můžou potom děti sledovat různé televizní pořady také v tabletu. Tohle je podle mého názoru opravdu skvělá technika, protože hodně lidí si myslí, že technika jenom škodí lidem a hlavně dětem. Jenomže můj syn, právě jak je autista, tak on potřebuje mít něco, co mě bude bavit a co bude pro něj nejvíce ideální.

Televize a poÄítaÄe jsou důležité.

A protože když jsme byli se synem u psychologa, tak on nám Å™ekl, že když má tÅ™eba syn nÄ›jaké záliby, že mu je, nemáme vůbec odporovat. A že navíc také v dneÅ¡ní dobÄ› autisté dávají pÅ™ednost tomu, když tÅ™eba nÄ›co můžou lépe pochopit. Anebo když se o nÄ›co zajímají. A pokud je to televize nebo notebook nebo mobilní telefon Äi tablet, tak to prý vůbec nevadí. Tady prý jde hlavnÄ› o pohodlí dítÄ›te, v tomto případÄ› dítÄ›te autistu, takže opravdu bych nevidÄ›la žádný vážný důvod, kdybych mÄ›la svému dítÄ›ti zakazovat mobilní telefon anebo televizi. VždyÅ¥ technika je tady s námi opravdu hodnÄ› dlouho, tak si myslím, že by nebylo opravdu vhodné ji hanit. A také zazdívat a myslím si, že bychom mÄ›li z techniky využívat vždycky jenom to nejlepší.