6 věcí, se kterými byste ve svém životě měli přestat ztrácet čas

Čas plyne, voda teče. Jsou věci, na kterých je skutečně potřeba pracovat, zabývat se jimi a řešit je. Naproti tomu máme ve svém životě další balíček činností, myšlenek a pocitů, které bychom měli raději odložit. Je totiž nemyslitelné plýtvat naším drahocenným časem na to, abychom hýbali s procesy, které jsou buď nezvratné, nebo se nás netýkají. Proto se naučme nedělat charitu za každou cenu, když o ni někdo nestojí. Nemluvme o něčem, co v reálném světě nečiníme. Stůjme nohama na zemi a snažme se žít v přítomnosti – tady a teď.
bojující pár
6 věcí, se kterými bychom měli okamžitě přestat:
1.       Nebuďme naštvaní na lidi, kteří vůbec neví o tom, že jsme na ně naštvaní.
2.       Nesněme o velikých věcech, pokud v reálném životě nepodnikáme žádné kroky k tomu, abychom je zrealizovali a dosáhli jich.
3.       Nesnažme se měnit lidi, pokud na to ještě nejsou připraveni.
4.       Nebojme se věřit své intuici a nesnažme se jít vždy tou nejtěžší cestou.
5.       Nesdílejme své plány a nápady s těmi, kteří nás nepodporují.
6.       Nehádejme se s lidmi o něčem, co vlastně vůbec není důležité.
motivační nápisy
Jedná se vesměs o samé základní věci. Ale jistě je nám známo, že ty nejjednodušší úkoly bývají zpravidla těmi nejtěžšími ve chvíli, kdy se je snažíme realizovat. Je důležité neplýtvat životem a energií na věci nebo činnosti, které nám nepřinesou žádný užitek, ale pouze nás zacyklí v bezvýchodných situacích, ze kterých jsme pak nešťastní. Mysleme tedy na to, do čeho svou energii a čas investujeme, a jestli to má opravdu smysl.
Snažme nevěřit tomu, že problém je vždy v ostatních lidech a že my jsme perfektní. Nemysleme si, že čím více problémů budeme řešit, tím více jich skutečně vyřešíme. Nemysleme si, že to, co jiní považují za úspěch, může být dobrým cílem i pro nás – hledejme raději svou vlastní cestu. Stejně tak je dobré si určité know-how ponechat jen pro sebe a nesdílet všude, co nám přijde jako dobrý nápad – nikdy nevíte, kdo se toho může chytit.