Moderní technologie na školách

                Na školách, ať už základních, nebo vysokých, se dneska běžně setkáváme s tím, že si studenti mohou látku vyfotit svým telefonem z tabule, místo toho, aby si ji opsali. Dříve se žáci psaním látky učili a vštěpovali si jí ho hlavy. Dnešní děti mají ale větší problém při psaní a dělají více chyb. Na řadě škol již existují elektronické sešity (notebooky), na kterých studenti umí psát všemi deseti. Například v matematice toto není vůbec možné a zůstává se stále u klasického papíru a rýsovacích pomůcek.

                Ve školství si lidé začínají uvědomovat, že tablety a jiná elektronika nemusí být na škodu. Naopak ji lze využít k prospěchu při výuce. Především je lze díky internetu používat jako široký zdroj informací, například při vyhledávání slov ve výuce jazyků.
Matematický zápis

                 Nikdy dřív jsme neměli takové možnosti názorné výuky jako dnes. Při výkladu může učitel promítat fotografie s typickými znaky probírané látky, v matematice může promítnout 3D objekt a pro lepší představivost ho různě natáčet. Stále je ale třeba dbát na studentskou aktivitu v hodině, aby nešlo jen o pasivní přijímání informací. Vysvětlení a promítnutí praktické ukázky na plátně doplnit o tradiční způsob procvičování,“ míní Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky.

                Například na Soukromé střední škole výpočetní techniky, pana ředitele Martina Vodičky, mají kantoři k dispozici PC, projektor i s audio přehrávačem. 

                "Významný zlom nastal zhruba před dvěma roky díky programu EU Peníze školám," říká Iva Loužecká, konzultantka pro vzdělávání ze společnosti AV Media. V tu dobu se do škol dostali tzv. interaktivní tabule, které jsou velmi oblíbené jak u žáků, tak u učitelů. Výuka je díky nim pestřejší a názornější. 
Žena s tabletem

Výhody a nevýhody

                Mimo fakt, že výuka je díky dnešním technologiím pro studenty zajímavější, největší výhoda je rozhodně dnes dostupná audiovizuální technika. Také samotný internet je při učení velmi nápomocen.

                Nevýhodou jsou jistě finance. Všechny tyto pomůcky stojí hodně peněz a některé školy si je tak bohužel nemohou dovolit, plus velká spotřeba energie.