Posvátné symboly hinduismu

Božstvo
Hlavní božskou trojicí v hinduismu jsou Brahma, Višnu a Šiva. Tato trojice vyjadřuje nejvyššího boha Íšvaru ve třech podobách. Brahma je označován jako stvořitel, Višnu jako udržovatel a Šiva jako ničitel. Tímto způsobem symbolizují chod vesmíru ve třech fázích. Tito tři dévové (výraz označující bohy) mají i své ženské protiklady ve svých manželkách – Sarasvatí, Lakšmi a Parvátí.
lord shiva

Svastika

Jedná se o kříž se zahnutými rameny. Tento symbol je nám znám hlavně díky Adolfu Hitlerovi, který symbol zneužil pro své zvrácené účely. V hinduismu se však jedná o pozitivní symbol, který můžeme najít např. na chrámech, špercích, nebo třeba oblečení. Svastika má v hinduismu mnoho významů. Symbolizuje například podoby boha Brahmy, stabilitu, slunce atd.

Krávy

Hinduisté vnímají krávy jako posvátná zvířata. V některých obdobích se v Indii za vraždu krávy uděloval dokonce trest smrti. Usmrcení krávy byl stejně závažný zločin jako vražda kněžího. Kráva je v Indii chráněným zvířetem a většina Indů vůbec nekonzumuje hovězí maso. Kráva symbolizuje hojnost, svatost a čistotu. Toto zvíře je také spojováno s různými bohy, nejčastěji se Šivou, který jede na býku. Také Krišna strávil své mládí jako pastýř krav.
indická kráva

Marihuana

Možná je to pro mnohé čtenáře překvapující, ale tato rostlina má v hinduismu dlouholetou tradici. Marihuana je spojována s bohem Šivou, který je často vyobrazován právě s touto rostlinou a s přivřenýma očima. Podle legendy měl Šiva manželku Parvátí, kterou zanedbával a neustále chodil za jinými ženami. Parvátí dala Šivovi právě tuto rostlinu, jejíž účinky otevřely Šivovo třetí oko, ten uzřel božskou podstatu Parvátí a od té doby už si všímal jen jí. Šiva předal marihuanu lidem a ti ji od té doby užívají jako léčivo v podobě mastí nebo při meditaci v podobě kuřiva nebo nápoje zvaného Bhang (mléko, ve kterém je marihuana vyvařena).