Podnikatelský plán je nutností!

Vzhledem k tomu, že na počátku stojíte před velmi těžkým úkolem, kdy vás čeká velké papírování a zařizování ohledně založení společnosti, je někdy dobré si pořídit už právě existující společnost. Tím vám odpadnout starosti se zakládáním a můžete se soustředit na podnikatelský plán. Ten samozřejmě vytvořte jako první a pak doplňte potřebné informace ohledně vaší společnosti. Níže uvádíme několik základních bodů, které je třeba do plánu zahrnout.
stůl podnikatele
1. Souhrnné informace
Ve zkratce, ale velmi výstižně je potřeba shrnout podnikatelský plán. Určitě je třeba určit hlavní myšlenku a přínosy. Je to v podstatě nejdůležitější část projektu, proto doporučujeme vypracovat tuto položku až po vypracování celého projektu a měl by zde být opravdu stručně, ale jak bylo řečeno, výstižně, zmíněn každý jeden z bodů níže.
2. Popis firmy
Určitě je třeba zmínit jednotlivé osoby, které budou zodpovědné za jednotlivé části projektu, chodu firmy. Samozřejmostí je popis právní formy, počty společníků a jejich pravomoci, struktura, plánovaný počet zaměstnání a oblast podnikání.
3. Podnikatelská příležitost
V této kapitole je potřeba popsat produkt, který chcete poskytovat. Nezapomínejte udělat průzkum trhu, abyste věděli, jaká je ve vaší lokalitě nabídka a poptávka, popište, jako přidanou hodnotu budete zákazníkovi poskytovat právě vy a proč se lišíte od konkurence.
4. Popis produktu
Zde je třeba zmínit právě technické parametry či vlastnosti produktu, ať už je to služba či výrobek, je třeba to vzít z gruntu a nezapomenout na žádné náklady potřebné na realizaci. Pokud se jedná o výrobek, je třeba přidat případně také technickou dokumentaci do přílohy projektu. Je rozumné si předem provést průzkum.
5. Seznam partnerů
Nezapomeňte si kromě průzkumu zajistit předběžně i partnery, dodavatele a odběratele. Samozřejmě není to snadné, ale základní cenové nabídky získáte poměrně snadno a už ty vám napoví, které dodavatele posléze oslovit jako první, a které si nechat v záloze.
6. Časová osa
7. Mapování trhu
8. Propagace
9. Ceny
10. Finanční plán
11. Rizika
zprávy pro podnikatele
Na závěr určitě vypište všechna rizika. Každý projekt taková má a čím více je popíšete a budete mít připraveny argumenty a záložní plány, tím méně budete překvapeni, až dojde na věc a stejně tak váš případný investor.