Schody a schůdečky

Jak jsme se dočetli již v perexu článku, neobejdeme se bez nich. Nebýt schodů, možná bychom se nahoru na kýžené místo dostali, ale s velikými potížemi a problémy.

Například na zahrádce, která je v kopci. Snad jen pomocí lana, je-li po dešti bychom se vydrápali nahoru. A když ho nemáme, v polovině bychom mohli uklouznout a být zase tam, odkud jsme původně vyšli. Proto, schody budiž pochváleny.

V dnešní době se skoro všechny domy staví na patro a také k tomu jsou schody potřeba. Zde pak lze volit mezi schody čtvercovými, jako na obrázku, nebo schody točitými, jako na obrázku druhém.

Obojí mají svá plus i svá mínus, ale obojí nakonec plní to, co se po nich požaduje.

čtvercové schody

Volbu tohoto schodiště musíte posoudit sami, a to podle podmínek, které jsou. V tom vám asi svoje řekne architekt a ten, kdo vše plánuj,e a to s předstihem. Jen těžko lze stavět dům a schody až později. I když by to možná šlo, ale výsledek by asi nebyl optimální. Pokud tedy vyberete točité schodiště, měli byste vědět co to obnáší.

Jistě víte, jak vypadají, takže nemá smysl je zde nějak pečlivě popisovat, je to prostě schodiště ve tvaru šroubovnice či závitu. Protože máme dvě strany, může se schodiště točit jak doleva, tak i doprava.

Velká většina těchto schodišť bývá kolem středového sloupu a bez uchycení na další straně. Tam už většinou bývá jen bezpečnostní zábradlí. Je to vlastně nejmodernější pojetí těchto schodů a setkáme se s tím v každém moderním bytě a moderní stavbě. Starší typ, kde je více místa a schody jsou ve zdi i na straně druhé se setkáme spíše na místech historických, ve věžích, rotundách a podobně. V běžné domácnosti a novodobé architektuře se však skoro nevyskytují.

kruhové schody

Nuže pohlédli jsme jen krátce na tento druh schodů a pokud vás zaujaly, a čeká vás volba druhu, pak máte po přečtení tohoto článku asi vybráno.