Využijte online doručování

Většina z nás si pamatuje na školní léta. Určitě se každému z nás někdy stalo, že probírané látce dobře neporozuměl. Ti více schopní si nejspíš probírané učivo znovu zopakovali nebo jim doma poradili rodiče či spolužáci. Ti co s učivem více bojovali, možná museli docházet na doučování.

stůl učitele

Ani v dnešní době se dětem tento problém nevyhýbá. Samozřejmě se každý rodič snaží s problematickou látkou, které děcko neporozumí, pomoci. Není, ale výjimkou, že jsme sami někdy v koncích a s probíraným učivem našich dětí se nevíme rady. Má to nějaké řešení?

Určitě ano. Můžete sehnat na doučování nějakého šikovného studenta, který bude docházet k vám domů. Pokud vám, ale toto řešení nevyhovuje, využijte možnosti internetu a zvolte online doučování.
budka na monitoru

Doučování může probíhat třeba prostřednictvím Skypu. Princip doučování je prakticky stejný, jako osobní kontakt s lektorem. Nepopiratelnou výhodou je, že online doučování může probíhat sedm dní v týdnu. Není potřeba nikam dojíždět, můžete se učit v pohodlí domova.

Lektoři používají k výuce interaktivní tabule. Rodič si samozřejmě také může zkontrolovat, jak vlastní doučování probíhá. Mohou se totiž zúčastnit jako pasivní pozorovatelé.

Většinou je standartní doba doučování čtyřicet pět minut. Tato doba je vyhovující proto, aby děcko po celou dobu udrželo dostatečnou pozornost.

Vaším úkolem bude sdělit lektorovi, jaké učivo vaše dítě nezvládá. Ten připraví individuální doučovací program, při kterém bude klást důraz především na problematické učivo.

Valná většina lektorů zasílá v pdf příklady a informace o látce, která v poslední vyučovací hodině proběhla. Student si může příklady procvičovat až do další doučovací lekce. Následně budou studentovi zadané úlohy opraveny a vysvětleny.

Podle možností a dovedností doučované osoby, je zvolen způsob doučování, jaký bude pro žáka nejlepší.